Omarbeidelser

Gull og edle stener er varige verdier som det er lønnsomt å få omarbeidet.

Det kan være mange grunner til å omarbeide et smykke. Dersom du har et smykke som er defekt eller som du er lei av, kan det omarbeides til et nytt og moderne smykke. Deler av et gammelt smykke, f.eks. glatte ringer, kan benyttes direkte i et nytt. Slik kan affeksjonsverdien beholdes.

Vi utfører håndverksmessige omarbeidelser av alle typer gull- og sølvvarer. Arbeidene skjer på eget verksted eller i samarbeid med vår underleverandører, blant annet Nogusra og Sigmund Espeland.